El titular d’aquesta pàgina web és TRANSPORT TOT, S.A., amb adreça Av. de les escoles, núm. 31 Garatge Sucarana, 5a Planta, locals 22, 23 i 24 de la parròquia d’ Escaldes – Engordany AD700 (Principat d’Andorra) inscrita en el Registre de Comerç i Indústria del Principat d’Andorra amb el número 909854 Z.

Pot contactar amb TRANSPORT TOT, S.A. mitjançant el correu electrònic a través de l’adreça: mu**********@an*****.ad.

El contingut d’aquesta pàgina web té com a objectiu informar sobre les activitats de TRANSPORT TOT, S.A., no suposa en cap cas, per part de l’usuari, l’ inici d’una relació comercial o una obligació de contractar a TRANSPORT TOT, S.A..TRANSPORT TOT, S.A. és titular dels drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web en especial del seu disseny, logos, informació o qualsevol altre signe susceptible de utilització industrial o comercial, per tant queda prohibida la reproducció total o parcial, distribució o difusió pública, tret de l’ús merament personal o privat, sense la prèvia autorització per escrit de TRANSPORT TOT, S.A.

TRANSPORT TOT, S.A. es reserva el dret de modificar el contingut, la configuració o la presentació, o de limitar l’accés a la seva pàgina web sense previ avís.

TRANSPORT TOT, S.A., informa a l’usuari de que les dades personals que faciliti a TRANSPORT TOT, S.A. són recollides amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, tramitar els serveis que sol·liciti, així com facilitar-li la informació dels serveis que puguin resultar del seu interès.

L’usuari assumeix els danys i perjudicis que es puguin originar en cas de produir-se qualsevol problema tècnic o de transmissió, així com els danys ocasionats pel fet de facilitar a tercers informació obtinguda a partir de l’ús d’aquest servei, alliberant TRANSPORT TOT, S.A. de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.